Wetenswaardigheden

 

 

Woorden 

Woorden kunnen kwetsen en verwonden, maar woorden kunnen ook bemoedigend, vertroostend en helend zijn.
Woorden zijn vaak ook verrassend en kunnen een niet voorziene wending nemen.

 
 

In een gesprek kwam naar voren, dat woorden soms gevonden worden zoals mooie schelpen op het strand.
Schelpen om op te rapen, te bewonderen en als een kostbare parel te bewaren.

Toen zei iemand: 'Maar schelpen kunnen ook scherp zijn en verwonden....'  
Ook dat is een eigenschap van een mooie schelp maar soms ook van woorden.

Wie zoekt, zal ook Het Woord van God vinden en de Waarheid daarvan in al zijn schoonheid. 
De mens die dat door genade gevonden heeft,
heeft de Bron van het leven gevonden, 
zoals Jesjoea zegt in Johannes 14:6 'Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven'.

 


 

Een woord voor elke dag

Onderstaand vindt u een verzameling van woorden van spreuken, gedichten en gedachten die iets zeggen over ons leven als gelovigen.
Vaak als een bemoediging of een lering, maar soms ook als een vermaning.
 
Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag helpt de HEERE.
Onbekend

 

God roept geen bekwame mensen, maar God bekwaamt geroepen mensen. 
Onbekend

 

Liefde zonder tucht is week, maar tucht zonder liefde is hard.
E. Laurillard

 

Israël had vanaf Egypte een uittocht en een doortocht.
Elk mens heeft in zijn of haar leven ook een eigen uittocht en een doortocht.
vn 

 

Zegenen is iemand brengen bij de levende God.
Kees de Vreugd

 

Er is in de eeuwigheid geen onwetendheid, geen ziekte, pijn, moeite of zorg.
Dus hoeven wij ook niets meer te vragen en blijft alleen het prijzen over.
Jan den Admirant

 

Als je niet meer weet wat waar is,
vraag het dan aan Hem die Zelf de Waarheid is: Jesoeja de Messias!
Onbekend

 

Je hoeft geen geluk te hebben om gelukkig te zijn.
Turdus M.
De Messias is het licht van de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
vn

 

God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur.
J.H. 

 

Israël bewaarde de Bijbel en de Sjabbat.
De Sjabbat en de Bijbel bewaarde Israël.
Onbekend

 

Velen kunnen een huis inrichten, maar weinigen kunnen een thuis scheppen.
Velen kunnen Bijbelse woorden spreken,
maar weinigen hebben in zich een thuis geschapen waar de Messias kan wonen.

Turdus M.     

 

Heeft u een Bijbel?
Hebben is één, lezen is twee.
Onbekend

 

Een met de Geest vervulde Gemeente, is daar waar Gods wetten en geboden gehouden worden.
Onbekend

 

De Sjabbat is een scheppingsgegeven, voordat er Joden waren of voordat Israël er was.
Iedereen vierde vroeger de Sjabbat, ook Adam en Eva.
God zelf heiligde de zevende dag en heeft dit nooit herroepen.
Het is dus niet een Joods traditie, maar een gebod van God, zoals o.a. vermeld in Genesis 2:3 en Leviticus 23:1-3.

De Sjabbat is later gegeven aan Israël en aan allen die geënt zijn op deze edele olijf,
zoals Paulus o.a. in Hebreeën 4:8-10 aangeeft.

T.M.

 

Onze liefde voor God wordt zichtbaar in de liefde voor de ander.
T.M.

 

Veel boeken laten je vrij, maar het boek van God maakt je vrij. 
Onbekend

 

Wij kunnen van harte geloven dat de Bijbel Gods inspirerende Woord van waarheid is.
Maar als deze waarheden geen norm voor ons zijn om naar te leven,
dan kunnen we nooit een getuige voor ons zelf of de ander zijn.

T.M.

 

Als we hangen blijven in het oude, kunnen we niet naar de toekomst gaan.
J.H.