Links

 

Geloven058

Interkerkelijk platform van kerken in Leeuwarden

 

IAMCS

 

Mo'adim

 

Voor wie Jeruzalem te ver is
De Stichting Mo’adim wil een laagdrempelig platform zijn met als doel de Feesten des Heeren,
Gods Feesten, zoals die verwoord staan in Leviticus 23, te promoten, te organiseren en te coördineren.
Organiseren van het landelijk Loofhuttenfeest.
De Stichting Mo’adim beseft dat het Lichaam van Christus (Messias Jesjoea) verdeeld is,
en zien de Feesten als een middel tot meer éénheid. Een éénheid tussen gelovigen van welke gezindte,
achtergrond of afkomst dan ook. 

 

 Mayaan Yeshua

  

Mayaan Yeshua is de Hebreeuwse benaming  voor ‘Bron van Yeshua’.
Deze bron biedt, naar de betekenis van de naam ‘Yeshua’ redding,
bevrijding en verlossing. 'Mayaan Yeshua' is gevestigd in Drachten.

 

 

Stichting SHORESH

De Stichting Shoresh biedt onderwijs in de Bijbelse en Hebreeuwse wortels van het geloof
op verschillende plaatsen in Nederland. Daarnaast steunt het financieel verschillende projecten in Israël.

 

Nederlands Bijbelgenootschap

Erg handig bij het zoeken en vinden van Bijbelteksten in verschillende vertalingen.

 

Christenen voor Israël

 

De 'Stichting Christenen voor Israël' stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken
van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld.
Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen,
maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

 

 Stichting Pillar of Fire

Pillar of Fire heeft vier pijlers; Israëlavonden, Media, Hulpverlening en de Messiaanse beweging in Israël.
Pillar of Fire ontstond in 2001 met het organiseren van Israëlavonden in Den Haag.
In de loop van de tijd kwamen daar Hattem, Dordrecht en Renswoude bij. Nog steeds vormt het onderwijs een speerpunt.
Daarom zijn er naast deze avonden ook conferenties en spreekbeurten met bekende sprekers uit Israël.

 

Radio Israël

Internet radio over Israël in het Nederlands door Jack van der Tang. Actualiteiten, Bijbelstudies over Israel,
de Bijbelse Feesten, enzovoorts. U kunt 24 uur per dag via internet luisteren naar onder andere prachtige Israëlische muziek,
afgewisseld met boeiende thema's en onderwerpen.

 

Comité Gemeentehulp Israël

 Comité Gemeentehulp Israël ondersteunt Messiaanse gemeenten in Israël en helpt gemeenten in Nederland
 met het (her)vinden van de Joodse  wortels van het christelijke geloof.

 

 Startpagina Messiaanse beweging

 

 Messiaanse Gemeente Shamar biedt livesteaming aan, vanaf  10.45 uur op elke sabbat, kun je via de volgende link de samenkomst volgen en ook meer: https://gemeenteshamar.nl/live-streaming/

 


 

 Is uw site ten onrechte vermeld of wilt u juist een vermelding van uw site?  info@mg-rehoboth.nl