Naam van het kerkgenootschap

Messiaanse Gemeente Rehoboth

Kamer van Koophandel nummer

KvK: 01171082

Door de KvK toegekend RSIN/fiscaal nummer: 818970017

Algemene gegevens

Naam ANBI: Messiaanse Gemeente Rehoboth
Website: http://www.mg-rehoboth.nl
Email: info@mg-rehoboth.nl
Bezoekers adres: Bleeklaan 119
Postcode: 8921 HA
Plaats: Leeuwarden
Post adres: Bleeklaan 119

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een twee algemene leden. De voorganger draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt ondersteund door het bestuur.

Doelstelling/Beleidsplan

MSG Rehoboth is een geregistreerd kerkgenoodschap.Zij organiseerd wekelijkse bijeenkomsten tevens bijeenkomsten op de bijbelse feestdagen.Zij organiseerd studie bijeenkomsten met als doel verdieping en activering.De verwerving van inkomsten zijn de vrijwillige bijdragen van de gemeente deelnemers.De financien worden beheerd door het bestuur,de uitgaven worden maandelijks gecontroleerd.Jaarlijks brengt de kascontrole commissie verslag uit . De bestedingen bestaan uit het huren van een gebouw,het vergoeden van sprekers en reiskosten,het ondersteunen van voedsel en medicijn verstrekking aan joodse minderheden in Oost Europa.

Beloningsbeleid

MSG Rehoboth is een vrijwilligers organisatie .De bestuurders ontvangen geen financiele vergoeding,er zijn geen personeelsleden in dienst.Er bestaat een sprekers en reiskosten vergoeding als compensatie voor gemaakte kosten.

Verslag van de activiteiten

  • Iedere zaterdag is er een samenkomst.

  • De Bijbelse feesten worden gevierd. Soms op de zaterdag en soms op door de weekse dagen. Dit is een aantal keren gecombineerd met een liefdemaal.

  • Lezingen over specifieke onderwerpen door gastsprekers.

  • Bidstonden en Bijbelstudies.

 

Financiële verantwoording

financiële verantwoording van de MG Rehoboth:

 
 
 

ANBI

De Messiaanse Gemeente Rehoboth staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI met als RSIN/fiscaal nummer 818970017. Zoek op of bekijk de registratie hieronder.