Contactgegevens

           

 

Algemeen:

De Messiaanse Gemeente Rehoboth is een geregistreerd Kerkgenootschap

Inschrijvingsnummer KvK: 01171082

Samenkomsten:

Elke Sjabbat (zaterdag) om 10.30 uur

Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden

Postadres:

Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

Bankrekening:

Uw giften zijn van harte welkom op het rekeningnummer van de Messiaanse Gemeente Rehoboth

 

IBAN: NL48 RABO 0136 7162 29

BIC code Rabobank: RABONL2U

 

De Gemeente heeft een ANBI status en uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Op uw verzoek kan de penningmeester u een donatieverklaring van uw giften verstrekken.

 

Voor meer informatie over de ANBI status en de daarbij behorende openbaarheid van Bestuur,

kunt u naar de volgende pagina gaan:   ANBI-gegevens

Telefoon:

06.30509756 - Jaap S. Heeringa     - oudste-voorganger

Website:

www.mg-rehoboth.nl

e-mail:

info@mg-rehoboth.nl