Feestdata 2018 

                                                                                                  

Algemene datum

Bijbelse datum

Feest

Wo 17 januari

1 Sjewat

Nieuwe maan van de maand Sjewat

Vr 16 februari  
1 Adar
 
Nieuwe maan van de maand Adar
 

Do 1 maart

14 Adar

Poerim (Lotenfeest) Uitroeier van Gods Volk overwonnen.

Sab 17 maart

1 Nisan

Nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar.

Vr 30 maart

14 Nisan

Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias.

Sab 31 maart t/m
Vr 6 april

15 – 21 Nisan

Ongezuurdebrodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn.

Zo 1 april

16 Nisan

Beweeggarvedag. (Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de leerlingen. Eerste dag omertelling.

Ma 16 april

1 Ijar

Nieuwe maan van de maand Ijar

Di 15 mei

1 Sivan

Nieuwe maan van de maand Sivan

Zo 20 mei

6 Sivan

Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden.

Do 14 juni

1 Tammoez

Nieuwe maan van de maand Tammoez.

Vr 13 juli

1 Av

Nieuwe maan van de maand Av.

Zo 12 augustus

1 Eloel

Nieuwe maan van de maand Eloel.

Ma 10 september

Joods nieuwjaar 5779

1 Tisjri

Nieuwe maan van de maand Tisjri.

Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar, Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding(die van de gelovigen, verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren.

Wo 19 september

10 Tisjri

Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 1000 jaar gebonden.

Ma 24 september  t/m
zo 30 september

15 – 21 Tisjri

Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest (huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming.

Zo 30 september

21 Tisjri

Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) Jesjoea is het Levend water.

Ma 1 oktober

22 Tisjri

De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet (Simcha Tora); 2e opstanding; laatste oordeel; Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen.

Wo 10 oktober

1 Chesjwan

Nieuwe maan van de maand Chesjwan.

Vr 9 november

1 Kislev

Nieuwe maan van de maand Kislev.

Ma 3 dec. t/m
Ma 10 dec.
25 Kislev  t/m
2 Tewet

Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22); Jesjoea de Messias verwekt.

Zo 10 december

1 Tewet

Nieuwe maan van de maand Tewet.