Bijbelse feesten           

                                                                                                                   

   

 

 

   

   De Bijbelse Feesten zijn Gods Feesten zoals die in Zijn Woord staan
    opgeschreven. Sinds 1986 werden de Bijbelse Feesten in de Gemeente
    al individueel -de fam. Heeringa- gevierd, waarna in de loop der jaren
    steeds meer Gemeenteleden de Feesten gingen vieren.

    Als Gemeente vieren wij sinds 1996 de Bijbelse Feesten, waarbij het
    ‘Loofhuttenfeest’ het eerste Feest was dat wij als Gemeente gezamenlijk
    hebben gevierd. De Feesten worden in de Gemeente zelf gevierd.

               Bijbelse Feesten

Feestdagen 2024: Kalender Feesten 2024

 

Nieuwe Maan artikelen (archief)

- Nieuwe Maan artikelen van 1 mei 2014 t/m 31 december 2016

- Nieuwe Maan artikelen vanaf 1 januari 2017

 

 

Vrij van school voor de Bijbelse Feesten

Voor de Bijbelse Feesten kunnen kinderen of studerenden vrij krijgen van de school.
Voor meer informatie kunt u klikken op de link van de   Leerplichtwet

 


 

Voor meer informatie betreffende cursussen over de 'Bijbelse Feesten'
kunt u gaan naar www.moadim.nl