Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

26 mei 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

2 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jochanan de Vos

9 juni 2018

Sjabbat

10:30

Gerard Jansen

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres. 
Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen. Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.

16 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jean Luca Murk

Jean Luca spreekt sinds 2000 een of twee keer per jaar in onze gemeente. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en heeft een grote liefde voor de Bijbel en de wet van God. Hij probeert met zijn overdenkingen te laten zien dat God dichtbij ons is.

23 juni 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

30 juni 2018

Sjabbat

10:30

Leo Kraak

Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen. Daarnaast was hij ook godsdienstleraar. Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat. Hij is de laatste twaalf jaar, samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden. Tevens verzorgt Leo Kraak lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.

7 juli 2018

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Na de MEAO Commerciële richting studeerde Robert Duijzer Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, België. Daarna studeerde hij enkele jaren Bijbels Hebreeuws aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zijn werkervaring is o.a. in de administratie, logistiek en transport, als part-time chauffeur en logistiek planner. Daarnaast vervulde hij functies in het gemeenteleven: jeugdleider, bijbelleraar, en spreker bij diverse cursussen en stichtingen.

14 juli 2018

Sjabbat

10:30

Ds. Jan den Admirant

Ds.Jan den Admirant (1950) groeide op in de Geref. Gemeente in Vlaardingen, studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In 1972 trouwde hij met Ada Sneep. Zij ontvingen vijf kinderen en een groeiend aantal kleinkinderen. Van juni 1979 tot nov. 1993 diende Den Admirant de Hervormde gemeenten van Babyloniënbroek (1979-185) en Hollandscheveld (1985-1993), en later parttime de Hervormde Evangelisatie in Ruinerwold (1998-2001). Vanaf het begin was zijn prediking gericht op de Persoon van Jezus, de opbouw van de gemeente en het zicht op Israël en het komende koninkrijk van de Messias. Zijn eerste boek, ‘Tempelreiniging van daag’ (1988), over de boodschap van Maleachi voor nú, riep uiteenlopende reacties op. In 1994 begon hij met de verkondiging van het ‘Evangelie van het Koninkrijk’ in het hele land, voornamelijk in de noordelijke provincies, in allerlei kerken en gemeenten. Verschillende boeken heeft hij geschreven, waaronder ‘Schoon schip in kerk en staat’ (1995) het standaard werk in twee delen, ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’ (2000/2001). In 2007 werd door hem de Uitgeverij Jeruzalem of Rome opgericht. waarbij tot nu toe acht geschriften zijn verschenen. In zijn laatste twee boeken, ‘De Herder en de tem pel’ (2010) en ‘Nederland, van hoer tot bruid’ (2012) schetst hij Gods grote plan, waarbij naast een heel stuk vergeten of verzwegen vaderlandse geschiedenis, vooral fundamentele zaken onder de aandacht worden gebracht. Het thema ‘Hooglied in profetisch licht’ komt in laatst genoemde boeken uitdrukkelijk aan de orde.

21 juli 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

28 juli 2018

Sjabbat

10:30

Simco van den Bosse

Simco van den Bosse is getrouwd met Annet en samen wonen ze in Westerbork. Ze hebben drie zonen en ook kleinkinderen. Na een pro-lifeconferentie in Israël zijn Simco en Annet zich gaan inzetten voor het pro-life werk.

4 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Dr. Klaas Goverts

Dr. Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken. Klaas is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud. Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.

11 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Paul Jeager

18 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

25 augustus 2018

Sjabbat

10:30

Richard Zevenhuizen

Richard A. Zevenhuizen is Nationaal Coördinator ‘Ebenezer Operation Exodus’ Nederland. Het is een organisatie die geboren is tijdens de Golfoorlog in 1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël. Bijbelse profetieën gaan in vervulling; de God van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël) is trouw aan Zijn woord en maakt zijn beloften waar. Onze humanitaire hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie, in Israël en elders.

1 september 2018

Sjabbat

10:30

Albert Oosting

Albert komt al jarenlang in Israël. En al meer dan twintig jaar maakt hij intensieve studie van de geschiedenis van het Joodse volk en Gods plan met Israël in de eindtijd. Over Israël en aanverwante onderwerpen schreef hij verschillende studies. Hierover geeft Albert ook onderwijs, in kerken, messiaanse gemeenten en op interkerkelijke bijeenkomsten. Met name de rol die wij als gelovigen uit de heidenen zouden moeten vervullen is één van zijn favoriete onderwerpen. Albert heeft 2 boeken geschreven: “The wall of hostility broken down (Efez. 2:14-15)” en “Noömi en Ruth, het verhaal van onze tijd”.