Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

1 oktober 2022

Sabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en hij is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten Chanoeka en Poerim. Daarnaast leidt hij een studiehuis en geeft lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

5 oktober 2022

Grote Verzoendag

10:30

Ruurd Abma

Ik ben Ruurd Abma en getrouwd met Hetty. Na de Bijbelschool in Heverlee ben ik vijf jaar evangelist geweest in Helmond. Hierna kreeg ik het op mijn hart om als gebedspelgrim lopend en biddend door Nederland te trekken. Dit heb ik 14 jaar mogen doen. Vervolgens ben ik brugwachter geworden in onze gemeente Súdwest Fryslân, wat ik ook met veel plezier doe.

8 oktober 2022

Sabbat

10:30

Jak Verwaal

Geboren in Dordrecht in 1958 ben ik mijn leven lang geïnteresseerd in de boodschap van de Bijbel. Door mijn grootouders en ouders had ik ook altijd contact gehad en gehouden met Joden. Zodoende heb ik in mijn studiejaren ook Hebreeuws en Aramees geleerd. De boodschap van de Bijbel raakt me tot op de huidige dag. Verwondering en dankbaarheid begeleiden mij, zodoende herken ik me wel in de woorden van Psalm 119: welgelukzalig de mens die naar Uw woorden hoort… In 2015 heb ik zelfs een proefschrift verdedigd over een Bijbels woord (bama).

Getogen in de NH-Kerk ben ik de laatste jaren terecht gekomen bij verschillende groepen die op Sabbat samenkomen. Die ook het gedeelte van de week uit de Thora van Mozes lezen en zo nader met de Bijbel kennis maken. Voor zover mogelijk wil ik graag mijn inzichten met hen delen en op vragen ingaan. Ik heb ook vele malen Israël bezocht. Daar ben ik altijd diep geroerd hoe na de Tweede Wereldoorlog het Joodse volk dit kleine landje opbouwt, te midden van alle vragen en uitdagingen. Zelf zie ik daarin de hand van de HEER die niet zal loslaten wat Zijn hand begonnen is.

10 oktober 2022

1e dag Soekot

10:30

Andre Fontein

Andre Fontein is al enige tijd gepensioneerd, maar nog steeds actief in het koninkrijk van Jesjoea.

Hij coördineert de Moadiem cursus in Leeuwarden. Moadiem betekent ‘de vastgestelde tijden’ waarmee de Feesten worden bedoeld die de Eeuwige, de God van Israël, heeft vastgesteld in Zijn Woord.

Andre is al vele jaren werkzaam als pastoraal werker, met nu een eigen praktijk, en is al 33 jaar gelukkig getrouwd met Hanneke.

15 oktober 2022

Soekot

10:30

Simon van Groningen

Simon van Groningen is Pastor en voorganger van een Evangelische Gemeente met visie voor Israël. Simon van Groningen verzorgt samen met Jaap Bönker een leerhuis in Andijk onder de naam Beit Lamedi (Huis van lering). Het  doel is om m.n. jonge mensen te leren in het Woord van God met als uitgangspunt dat de Joodse Messias Jeshua in alles te lezen is. 

17 oktober 2022

Achtste Dag

10:30

Paul Rijskamp

22 oktober 2022

Sabbat

10:30

Sybe de Vos

Sybe de Vos is gereformeerd opgevoed, maar kwam eind jaren zeventig tot levend geloof tijdens de Jezusbeweging. Hij verdiepte zich met de jaren in de relatie christendom - Jodendom, volgde lessen Bijbels Hebreeuws en werd docent van de Kesjercursus. Daarnaast is Sybe een van de presentatoren van het programma 'leerhuis' op radioisraël.nl. Sybe en Joke gaan regelmatig voor in zang en muziek en geven de Moadim-cursus via stichting Shoresh. Ze hebben vier kinderen en een kleinkind.

29 oktober 2022

Sabbat

10:30

Gerard Janssen

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres.

Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen. Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.