Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 


Deze week
 
 
 
 
 Harry Locht
 
 spreekt op:
 
Sjabbat 27 Sjevat  / 22 februari 
 
om 10.30 uur

 

Thema: 
 
"Zonder heiliging zal niemand de Heere zien" 

Parasja van deze week

Wekelijkse Thora lezing: 
       
Exodus 21:1-24:18

 
Parasja: Misjpatiem Oordelen