Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
 
 
  
  
 

 


 
 
1,5 miljard mensen zonder Bijbel in de eigen taal
Jaarlijks onderzoek naar Bijbelvertaalprojecten heeft uitgewezen dat nog 1,5 miljard mensen geen Bijbel hebben in de eigen taal. “Het verlangen naar Gods Woord in de eigen taal wordt steeds groter.” Reageert Wycliffe-directeur Bram van Grootheest. “Gebed en financiële betrokkenheid vanuit Nederland zijn dan ook onmisbaar voor deze geweldige uitdaging.” Voor het eerst zijn in de statistieken de gebarentalen meegerekend. Lees meer 
 
 
De publieksversie van het onderzoek, inclusief kaartmateriaal en gedetailleerde informatie,
is hier te downloaden.
FAQ van het onderzoek is hier te downloaden
Meer info over Bijbelvertaalwerk voor doven? Klik hier voor de FAQ

 


 
Oekraïne Project
De Messiaanse Gemeente Rehoboth steunt het 'Oekraïne Project' van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. 

 


 
Stichting Roechama
De Messiaanse Gemeente Rehoboth steunt ook Stichting Roechama. Deze heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa.
 
 

 

 
 Bid om vrede voor Jeruzalem
                                  Psalm 122:6

 
Deze week:   
Jaap Heeringa
  spreekt op:
 
  Sjabbat 30 Av / 31 augustus
  om 10.30 uur
 
Thema:
  
 

 
        Parasja van deze week
        Wekelijkse Thora lezing:       
        
Deuteronomium 11:26 t/m 16:17
 
Re’eh - Ziel