Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

 


 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
UPDATES:
-Noodactie branden in Zuid-Israël
-Het houdt maar niet op...
-Hamas gaat door
-Israëlische boeren naar Den Haag
 

 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het  Adoptieplan

 

 

 

 
 Bid om vrede voor Jeruzalem
                               Psalm 122 
      

   
Teken ook de Goldin Ring Petitie
‘Breng onze zonen thuis’


      
      Deze week:
Alfons van Vliet
spreekt op:
 
  Sjabbat 13 Tisjri / 22 september
  om 10.30 uur
 
Thema:Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing:
                   
Deuteronomium 32:1 t/m 32:52
 
 
Ha'azinoe - Geef gehoor
 


 
Feesten 2018 >>