Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

Opstarten sabbatsdienst Bleeklaan 119 Leeuwarden

 Afgelopen dinsdagavond hebben we als oudsten en bestuur vergaderd. Nu er steeds meer mogelijk wordt inzake de regelgeving rondom corona hebben we besloten om vanaf a.s. sabbat weer diensten te houden in het gebouw op de Bleeklaan 119 in Leeuwarden.

 Deze diensten zullen zijn volgens strikte regels. Deze zullen ook op de beamer staan bij binnenkomst. Bij binnenkomst zult u de rijen stoelen 1,5 mtr uit elkaar zien staan. Wanneer er alleen enkelingen zouden komen dan is er in het gebouw, in de zaal en boven op de kraak, ruimte voor 46 personen. Bij de komst van stellen, gezinnen zullen dit er meer zijn.

 De dienst zal een combinatie zijn van een zoomdienst en een fysieke dienst. Het is dus nog steeds mogelijk thuis de dienst mee te maken. De deelnemers van de zoomdienst volgen dezelfde powerpoint als die in de zaal geprojecteerd wordt. We zullen zien hoe dit gaat.

 Mocht u willen komen, dan volgt u na binnenkomst de instructie op van de leiding, dat is het bestuur en de oudsten. Het binnenkomen in het gebouw vind plaats tussen 10.00 en 10.30 uur. Geef elkaar daarbij de ruimte. Daarna gaat de deur op slot. Dus kom op tijd!

 U volgt de instructies op van degene die bij de deur staat. De jassen kunnen in de hal opgehangen worden. Daarna desinfecteert u uw handen. Het wc bezoek graag zoveel mogelijk beperken. Bij het toch gebruiken van de wc, graag zelf de wc reinigen met doekjes en desinfectiemiddel. Wanneer u door de glazen deur gaat, wordt u naar uw zitplaats in de zaal gebracht. De stoelen zijn gedesinfecteerd.

 Op de beamer zult u de gedragsregels lezen: geen discussie over samenzweringstheoriëen, houd rekening met elkaar, respecteer elkaar, houd  u zoveel mogelijk aan de 1,5 mtr. afstand. Volg de instructies van het bestuur en oudsten. Dit geldt voor een ieder die in de zaal, in het gebouw komt.

 Samenzweringstheoriëen: deze theoriëen bewerken hetzelfde als de regelgevingstheoriëen. Ze bouwen niet op. Ze brengen angst, haat en verdeeldheid met zich mee en dragen geen vrucht. Ze brengen ons af van waar het om gaat. Het gaat om het samenzijn zoeken met God, Jesjoea en de naaste.

 Houd rekening met de kwetsbaren. Door rekening met elkaar te houden en elkaar te respecteren denken we dat het mogelijk is weer samen te komen. We zullen ons moeten houden aan de richtlijnen van de overheid. Respecteer de overheid, ook al staan hun ideeën in uw optiek ver van de waarheid vandaan. Wat u er ook van vindt, probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de 1,5 mtr. en de desinfectie verordening. Mocht u hier geen gevolg aan willen geven, dan verzoeken wij u thuis te blijven of ergens anders naar toe te gaan.

 Gods Woord roept op om te zingen, te juichen. Omdat de richtlijnen hierin nog niet geheel duidelijk zijn, kunnen we wel zingen, maar niet luidkeels. U mag gaan staan, klappen, hand omhoog uitstrekken, maar verlaat uw plek niet om te vlaggen of te dansen.

 Vanwege de verontrusten die nog niet durven komen en andere thuisblijvers is er de zoomdienst. Zoals de afgelopen tijd, krijgt u een rondzend mail met daarin de inlogcode. Het inloggen is dan ook weer tussen 10.00 en 10.30. Voor a.s. sabbat geldt wel, na 10.30 uur wordt er niet meer ingelogd.

 Na de dienst vragen we u eerst te blijven zitten en de instructies van bestuur en oudsten op te volgen. Naar gelang de aanwezigen wordt gekeken hoe we met elkaar koffie kunnen drinken.

 Bij elke dienst wordt alles opnieuw bekeken, wat beter kan of anders moet. Zo kan het zijn dat het de sabbat erop het anders zal gaan. We houden u daarover op de hoogte.

 Mocht u van plan zijn te willen komen, wilt u dit dan doorgeven door deze mail te beantwoorden? Het is niet verplicht, maar wel wenselijk. Dan weten wij ongeveer waar we aan toe zijn. Bij dit alles is wel, vol is vol. Als u er niet meer bij kunt, dan staat u voor de volgende dienst ingepland.

 We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten en hopen op een gezegende, opbouwende dienst.

 Sjaloom,

bestuur en oudsten.

 Aanmelden: secretaris@mg-rehoboth.nl

 


 

Deze week

Poot, Henk-pub2.jpg
Nu Fysieke en zoom dienst

Spreker: Henk Poot

Vanaf 11 juli hebben we weer 

fysieke diensten, gelijktijdig

met zoomdienst.

Deelname graag contact op

nemen met het volgende adres

secretaris@mg-rehoboth.nl

 

Sjabbat Sjalom 

Sabbat 19 Tamuz / 11 juli

om 10.30 uur

 Thema: 

 Parasja van deze week

Wekelijkse Thora lezing: 
       
Numeri 25:10-30:1

 Parasja: Pinchas