Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 

 

 https://messiaansestudies.jouwweb.nl/bijbelstudies  

 Studies Werner Stauder.

Deze week

https://www.mg-rehoboth.nl/uploads/images/sprekers/Engelfriet, Bert-pub.jpg

Spreker: Bert Engelfriet

Sabbat 20 augustus/ AV 23

Thema:  

Parasja van deze week

 "Eikev"  Omdat   
 
lezing:
 
Sidra:
Deuteronomium 7:12- 11:25
 
Haftara:
Jesaja 49:14- 51:3
 
B'riet Chadasja:
Mattheüs 16:13-20