Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
UITNODIGING

 

Voor een avond die u niet mag missen!!!!!

In samenwerking met Pillar of Fire in Den Haag, nodigen we u uit voor een bijzondere avond waarop

Stephan Burke VS zal spreken.

We leven in zeer bijzondere tijden waarin God bijzondere dingen doet en gaat doen, en die Hij, zoals we in de Bijbel kunnen lezen in Jesaja 43:19, van te voren aan zijn knechten laat zien.

Stapje voor stapje ontvouwt God Zijn plan met deze wereld.

Wij zijn ervan overtuigd dat Stephan Burke daarvoor door God wordt gebruikt.

 

Wanneer: Dinsdag 17 december om 19.30 uur

Waar:       Swettehiem, Pieter Sipmawei 290

 8915 EH te Leeuwarden (bij deingang met de Israëlvlag)

 Consumpties: zijn verkrijgbaar voor 1 euro

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden, de spreker deelt zijn boodschap belangeloos met ons, laten we door onze bijdrage hem de kans geven dit te blijven doen.

We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken, wees vrij om deze mail door te sturen.

Samen met het team van Pillar of Fire zien we ernaar uit u op deze avond te begroeten.

 

Hette en Froukje Zondervan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
Deze week:   
Jan-Willem van den Bosch
 
  spreekt op:
 
  Sjabbat 16 Kislev / 14 december
 
  om 10.30 uur

 

Thema:  
  "Jacob's worsteling met God"

   


 

    Parasja van deze week

        Wekelijkse Thora lezing: 
        

Genesis 32:3 t/m 36:43

Wajisjlach - En hij zond