Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

 

 

Verzoek van Magda Bleyenberg te lezen tijdens de Zorgdragers vergadering.

Filippenzen 2:1-4

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder  niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.


 

 

Deze week

Bönker, Jaap-pub-3.jpg

Spreker: Jaap Bönker
 
Sabbat 28 nov. Kislev 12

Thema: 

Parasja van deze week
 
"Wajetsee En hij vertrok"

lezing: 
 
Sidra: Genesis 28:10-32:2

Haftara: Hosea 12:12-14:10

B'riet Chadasja: Johannes 1:41-51