Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

 Opwekking 648

U roept ons, Vader,  om als dank voor Uw liefde U te aanbidden Heer.

https://youtu.be/-yoi4DFBB-E 

Romeinen 12:1-2

In een tijd van verwarring eenzaamheid en onrust waar moeten we het zoeken?

Opwekking 662  U bent heilig, heilig Heer; heel de schepping buigt zich voor U.

https://youtu.be/sppw0aekpFQ 

Lukas 2:14, Openbaring 4:8

 

Deze week

Vliet, Alfons van.jpg

Spreker: Alfons van Vliet
 
Sabbat 24 april Iyar 12

Thema: 

Parasja van deze week
 
"Acharé mot Na de dood"
 
lezing: 
 
Sidra: Leviticus 16:1-18:30

Haftara: Ezechiël 22:1-19

B'riet Chadasja: Mattheüs 15:10-20

                        Marcus 12:28-34