Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921 HA Leeuwarden

De samenkomsten beginnen om 10.30 uur
 
 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze pagina vindt u de spreker voor de komende Sjabbat.
Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.
 
U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.
Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
 
  

 

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht hebt, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
Exodus 15:26     

 Voor de armen onder ons.

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.
Spreuken 19:17

Deze week

Spreker: Herman de Vries
 
Sabbat 31 juli Av 22

Thema: 

Parasja van deze week
 
“Ekev Als gevolg"
 
lezing: 
 
Sidra: Deuteronomium 7:12-11:25

Haftara: Jesaja 49:14-51:3

B'riet Chadasja: Mattheüs   16:13-20