Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

4 maart 2017

Sjabbat

10:30

Jacob Keegstra

Drs. ing. Jacob Keegstra (1958) is ingenieur, bedrijfseconoom, filosoof en theoloog. Hij heeft naast zijn studies vele jaren ervaring opgedaan als projectleider in binnen- en buitenland en is voorzitter van de Internationale Christelijke Ambassade van Jeruzalem (afd. Nederland).

11 maart 2017

Sjabbat

10:30

Ds. Jan den Admirant

Ds. Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder. Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt. Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’.

 

18 maart 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avondcursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

25 maart 2017

Sjabbat

10:30

Simon van Groningen

Simon van Groningen is pastor en voorganger van een Evangelische Gemeente met visie voor Israël. Simon van Groningen verzorgt samen met Jaap Bönker een leerhuis in Andijk onder de naam 'Beit Lamedi' (Huis van lering). Het doel is om met name jonge mensen te leren in het Woord van God met als uitgangspunt dat de Joodse Messias Jeshua in alles te lezen is. 

1 april 2017

Sjabbat

10:30

Jean Luca Murk

Jean Luca spreekt sinds 2000 één of twee keer per jaar in onze gemeente. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en heeft een grote liefde voor de Bijbel en de Wet van God. Hij probeert met zijn overdenkingen te laten zien dat God dichtbij ons is.

8 april 2017

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

11 april 2017

Dinsdag

10:30

Ds. Henk Poot

(1e dag ongezuurde broden)

Ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.

Henk Poot: ‘Als ik preek over Jezus, is het goed, maar als ik begin over Israël, zie ik mensen ogenblikkelijk inzakken en afhaken. Daar heb je hem weer. Inpraten op ons ellendige zondaarsbestaan is nog wel te doen, maar zeggen dat Jezus een Jood was en gebleven is en dat wij door Hem in het huis van Israël zijn uitgenodigd, wordt ons teveel.’

 

15 april 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

17 april 2017

Maandag

10:30

-

(7e dag ongezuurde broden)

22 april 2017

Sjabbat

10:30

Johanan de Vos

 

29 april 2017

Sjabbat

10:30

Jeroen Kwint

 
Jeroen Kwint spreekt vooral in Joods-Messiaanse gemeenten en is (zang)leider van de Simchaimband. Daarnaast is hij blogger op Back2christianroots.

Hij studeerde aan de Bestuursacademie in Tilburg en en is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Amstelveen als senior (bouw)plantoetser.

Jeroen woont in Lelystad, is getrouwd met Marrie en hebben samen vier lieve kinderen.

6 mei 2017

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

13 mei 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

20 mei 2017

Sjabbat

10:30

Bert Otten

Bert is getrouwd met Nelly. Beiden waren zij werkzaam in het onderwijs en zijn nu met pensioen. Bert is schrijver en uitgever van 'Waarheid & Vrede', een gratis Bijbelblad (waarheidenvrede@versatel.nl) van sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse signatuur. Nelly is proeflezeres van 'Waarheid & Vrede'.
Samen hebben zij drie kinderen, twee getrouwd, en één kleinzoon. Bert & Nelly zijn beiden actief betrokken bij het opzetten en organiseren van de 'Messiaanse Gemeente Gouda'.

27 mei 2017

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Rob Duijzer kwam in 1994 tot levend geloof in Yeshua, als Verlosser en vooral als Koning. Gods plan om Zijn koninkrijk te openbaren in deze wereld en de sleutelrol die Zijn volk Israël daarin speelt werd hem duidelijk. Vanaf 1999 studeerde hij aan de Evangelische Theologische Faculteit, waar hij ook afstudeerde.

Sinds 2012 is Rob presentator geworden in een Leerhuis bij Radio Israël om op die manier een groter (kerk)publiek te bereiken. Door zoveel mogelijk gebalanceerd onderwijs in de programma' en het zoeken van de context wil hij proberen om eventuele (kerk)mensen mee te nemen. Vanuit dit verlangen is hij ook drie jaar Bijbels Hebreeuws gaan studeren en heeft ij nog meer liefde en waardering gekregen voor de grondtekst.

Vanaf 2007 heeft hij een leiderschapsrol in zijn eigen kerk, verantwoordelijk voor onderwijs. Sinds die tijd geeft hij veel onderwijs en spreekbeurten in kerken.

3 juni 2017

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

4 juni 2017

Zondag

10:30

-

(Wekenfeest)

10 juni 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.