Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
31.01.2015 Sjabbat 10:30 Rob Duijzer Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds vorig jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie.

Vanuit passie hiervoor is hij nu vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij RadioIsrael.nl. Via contact met Stichting Ebenezer, Operatie Exodus, waarvoor hij wel eens een spreekbeurt verzorgt, is hij nu gevraagd om in onze Gemeente te spreken.
07.02.2015 Sjabbat 10:30 Alfonds van Vliet Alfonds van Vliet is getrouwd met Hanne.
Hij is opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft op mijn negentiende bewust voor Jezus gekozen in een koffiebar van Youth for Christ. Op zijn 22-e is hij protestants geworden.
Hij heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken en is sinds 1990 predikant. Alfonds: ‘Ik geloof met heel mijn hart in de eenheid van Gods Kerk en, heb een hekel aan kerkmuren en allerlei 'etiketjes' die door mensen zijn bedacht.
Hij is hoofdverantwoordelijke voor het Huis van Gebed Leeuwarden en is: ‘met vreugde predikant binnen De Fonteinkerk’ in Leeuwarden.
14.02.2015 Sjabbat 10:30 Klaas Goverts Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken.
Hij is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud. Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.
21.02.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
28.02.2015 Sjabbat 10:30 Wim Hoogendijk Wim Hoogendijk is leraar en spreekt over de wortels van het Christelijke geloof. Hij is verbonden met de Near East Ministry, welke door verzoening in Jesjoea de Messias, dienstbaar wil zijn aan Jood en Arabier en de unieke positie van Israël in dit geheel.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Wednesday the 28th. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl