Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
05.09.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
12.09.2015 Sjabbat 10:30 Gerard Jansen Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds 1980 de Sabbat.
Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen.
Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land, als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.
14.09.2015 Maandag 10:30 Simon van Groningen Jom Teroea - Dag van Bazuingeschal

Simon van Groningen is Pastor en voorganger en van een Evangelische Gemeente met visie voor Israël.
Hij verzorgt samen met Jaap Bönker een leerhuis in Andijk onder de naam Beit Lamedi (Huis van lering). Het doel is om m.n. jonge mensen te leren in het Woord van God met als uitgangspunt dat de Joodse Messias Jeshua in alles te lezen is.
19.09.2015 Sjabbat 10:30 Leo Kraak Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen. Daarnaast was hij ook godsdienstleraar. Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat.
Hij is de laatste twaalf jaar , samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden. Tevens verzorgt Leo Kraak lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.
23.09.2015 Woensdag 10:30 Jaap Heeringa Jom HaKipoerim - Grote Verzoendag

Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.

Na afloop is er geen koffiedrinken
dit i.v.m. de vastendag van Jom HaKipoeriem
26.09.2015 Sjabbat 10:30 Teun van der Weijden Teun van der Weijden werkt als buschauffeur en spreekt als evangelist regelmatig in kerkelijke gemeenten.
Hij verlangt al geruime tijd naar een geestelijke herleving in Nederland. Van der Weijden: "Een grote belemmering voor opwekking is voor mij dat gelovigen – die oprecht Jezus belijden als Heer – zo liefdeloos en onverdraagzaam met elkaar omgaan. Vanaf de Dordtse synode tot nu hebben wij collectief de Heilige Geest bedroefd."
03.10.2015 Sjabbat   ---
GEEN SAMENKOMST IN LEEUWARDEN

Chag HaSoekot - Loofhuttenfeest

Van zondagavond 27 september t/m maandag 5 oktober vieren wij het landelijk 'Loofhuttenfeest' op de 'Kleine Belties' in Hardenberg.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van moadim.nl
10.10.2015 Sjabbat 10:30 Ruben Fictorie  
17.10.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
24.10.2015 Sjabbat 10:30 Jack van der Tang Jack van der Tang is directeur van ‘Pilar of Fire’ welke zich bezig houdt met Israëlavonden, media informatie, hulp aan Israël en contacten met de Messiaanse beweging in Israël.
Jack is ook oprichter van het internetradiostation ‘Radio Israël’ waar het ware nieuws uit Israël de aandacht krijgt. Daarnaast ís er veel aandacht voor Israëlische muziek, programma’s en achtergrondstudies.
31.10.2015 Sjabbat 10:30 Klaas Goverts Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken.
Klaas is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud.
Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.
07.11.2015 Sjabbat 10:30 Rob Duijzer Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds dit jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie.
Vanuit passie hiervoor is hij nu een vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij radioIsrael.nl
14.11.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
21.11.2015 Sjabbat 10:30 Wim Verwoerd Wim Verwoerd is getrouwd met Ria, vader van vier kinderen en ondertussen opa van 5 kleinkinderen.
Wim is oudste in de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland.

Samen met zijn vrouw is hij verbonden als bestuurslid aan Stichting Roechama; Een stichting die materiële en geestelijke hulp geeft aan Joodse mensen in Oekraïne. Hierdoor reist hij gemiddeld vier keer per jaar naar Oekraíne.
In het boek ‘Weg uit Babylon’, waarvan de eerste druk in maart 2012 verscheen, heeft hij de visie neergelegd, die God hem door Zijn Woord en Geest onderwezen heeft; De gemeente wordt opgeroepen, allereerst geestelijk uit Babylon weg te gaan voordat zij uiteindelijk in Israël ontkoming zal vinden, voordat de oordelen de wereld/Babylon zullen treffen.
28.11.2015 Sjabbat 10:30 Jean Luca Murk Jean Luca Murk is arts. Hij is oprichter van een studentenkerk in Utrecht en spreekt geregeld op verschillende plaatsen in het land.
05.12.2015 Sjabbat 10:30 Nog niet bekend ---
12.12.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
19.12.2015 Sjabbat 10:30 ds. Willem Glashouwer Willem Glashouwer: “Tussen de vele 'zendingsreizen' in de hele wereld, hoop ik toch ook vele kerken en gemeenten te dienen met de verkondiging van de Bijbelse boodschap over Israël, de gemeente van Jezus Christus en de naderende komst van de grote Koning.
Wat heeft de allerhoogste met Israël? Hoe ontdekken we het profetisch perspectief in de dingen die dagelijks om ons heen gebeuren? Graag kom ik daar met u over van gedachten wisselen."

ds. Willem Glashouwer is president van ‘Christians for Israel International’
06.06.2020 Test1234   Testuitlijning123456789  
Wednesday the 2nd. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl