Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
26.07.2014 Sjabbat 10:30 ds. Jan den Admirant Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder.
Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord, waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt. Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. 'Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid'.
02.08.2014 Sjabbat 10:30 Andre Fonteijn Andre Fontein is al enige tijd gepensioneerd, maar nog steeds actief in het koninkrijk van Jesjoea.
Hij coördineert de Moadiem cursus in Leeuwarden. Moadiem betekent ‘de vastgestelde tijden’ waarmee de Feesten worden bedoeld die de Eeuwige, de God van Israël, heeft vastgesteld in Zijn Woord.
Andre is al vele jaren werkzaam als pastoraal werker, met nu een eigen praktijk, en is al 33 jaar gelukkig getrouwd met Hanneke.
09.08.2014 Sjabbat 10:30 Richard Zevenhuizen Richard Zevenhuizen is voorzitter van ‘Ebenezer Operation Exodus’ Nederland. Het is een organisatie die geboren is tijdens de Golfoorlog in 1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar Israël. Bijbelse profetieën gaan in vervulling; de God van Abraham ,Izaäk en Jacob (Israël) is trouw aan Zijn woord en maakt zijn beloften waar. Onze humanitaire hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie, in Israël en elders.
16.08.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
23.08.2014 Sjabbat 10:30 Sybe de Vos Sybe de Vos is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof. In 1980 maakten zij met het koor Menorah het Loofhuttenfeest in Israël mee en de oprichting van de Internationale Christelijke ambassade in Jeruzalem. Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren Bijbels-Hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle. Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus -onderdeel van stichting Shoresh-. Sybe en zijn vrouw Joke hebben een leerhuis aan huis, waar de wekelijkse Thora lezingen worden bestudeerd. Daarnaast presenteert Sybe de maandelijkse Parasha via de internetradio van www.radioisrael.nl
30.08.2014 Sjabbat 10:30 Bob van Dijk drs. Bob van Dijk is onderwijscoördinator van het Comité Gemeentehulp Israël. CGI is een stichting die zich al vanaf de tachtiger jaren sterk maakt om de Messiaanse Gemeenten in Israël te ondersteunen en dit werk bekend te maken bij christenen in Nederland.
Bob studeerde theologie in Utrecht. Hij is docent voor de Kesjer-cursus en leidt enkele studiegroepen van het Comité Gemeentehulp Israël
06.09.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
13.09.2014 Sjabbat 10:30 Jean Luca Murk Jean Luca Murk is arts-microbioloog. Hij is oprichter van een studentenkerk in Utrecht en spreekt geregeld op verschillende plaatsen in het land.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Wednesday the 23rd. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl