Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
23.05.2015 Sjabbat 10:30 Christiaan Verwoerd Christian Verwoerd heeft een groot hart voor Israel.
Hij houdt zich naast zijn reguliere werk (3 dagen per week) bezig met veel muzikale projecten en concerten.
Er zijn voor hem twee grote doelen: Ten eerste, om jongeren bij Jezus te brengen en hen aan te vuren in het geloof. In de tweede plaats wil hij graag Gods wereldwijde plan onder de aandacht brengen bij christenen en daar heeft Israel een centrale plaats in. Waar God in deze tijd mee bezig is, daar moeten wij ook mee bezig zijn.
24.05.2015 Zondag 14:00 Gerard Wijtsma Chag HaSjavoeot - Wekenfeest

Openlucht samenkomst met de Gemeenten: Mayaan Yeshua uit Drachten, Tesjoeva uit Emmeloord en onze Gemeente.

Voor meer informatie: zie de HOME-pagina
30.05.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
06.06.2015 Sjabbat 10:30 Jacob Keegstra Jacob Keegstra (1958) is ingenieur, bedrijfseconoom, filosoof en theoloog. Hij heeft naast zijn studies vele jaren ervaring opgedaan als projectleider, in binnen- en buitenland en is voorzitter Internationale Christelijke Ambassade van Jeruzalem (afd. Nederland)
13.06.2015 Sjabbat 10:30 Richard Santinge Richard Santinge is voorganger van de Vrije Baptistengemeente
‘De Wijngaard’ in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Martine en samen hebben ze 4 kinderen.
Richard studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Ede en Theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) in Veenendaal en de Rijksuniversiteit in Groningen.
20.06.2015 Sjabbat 10:30 Jean Luca Murk Jean Luca Murk is arts. Hij is oprichter van een studentenkerk in Utrecht en spreekt geregeld op verschillende plaatsen in het land.
27.06.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
04.07.2015 Sjabbat 10:30 Jan den Admirant ds. Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder. Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt.
Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’
11.07.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Bönker In 1988 besloten Jaap Bönker, samen met zijn vrouw Renske, om fulltime voor God te gaan werken. Ze hebben in de zending en in de psychosociale hulpverlening gewerkt.
Samen hebben ze meer dan 40 landen bezocht. Jaap voelt zich betrokken met Israël maar ook met de omliggende landen.
Jaap heeft o.a. een vierjarig Bijbelschool gedaan en een HBO opleiding Theologie gevolgd. Ook in het Judaïsme -Messiaans en orthodox- zijn er opleidingen gedaan.
Samen met Simon van Groningen verzorgd hij in Andijk een leerhuis onder de naam: Beit Lamedi (Huis van lering). Daarnaast heeft hij -samen met anderen- een vijftal boeken geschreven, o.a. ‘Macht en manipulatie’.
18.07.2015 Sjabbat 10:30 Henk Poot ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.

Henk Poot: ‘Als ik preek over Jezus, is het goed, maar als ik begin over Israël, zie ik mensen ogenblikkelijk inzakken en afhaken: 'Daar heb je hem weer.' Inpraten op ons ellendige zondaarsbestaan is nog wel te doen, maar zeggen dat Jezus een Jood was en gebleven is en dat wij door Hem in het huis van Israël zijn uitgenodigd, wordt ons teveel.’
25.07.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heering Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Saturday the 23rd. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl