Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

6 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Gerard Jansen

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat.
Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres.

Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen.

Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.

13 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Rubben Ridderhof

Ruben Ridderhof studeerde journalistiek in Ede en werkt bij Christenen voor Israël. Hij is redacteur voor de krant Israël Actueel, coördineert de website van de stichting en is actief als spreker.

Hij spreekt graag over de rode lijn in de Bijbel, waarin je van begin tot het einde Gods plan kunt volgen met Israël. Dat plan is tegenwoordig nog even actueel. Het Jodendom vandaag de dag is levende profetie. Daaruit mogen wij als christenen hoop putten. 

20 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Bert Otten

Bert is getrouwd met Nelly. Beiden waren zij werkzaam in het onderwijs en zijn nu met pensioen.

Bert is schrijver en uitgever van Waarheid & Vrede, een gratis Bijbelblad waarheidenvrede@versatel.nl van sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse signatuur. Nelly is proeflezeres van Waarheid & Vrede. Samen hebben zij drie kinderen, twee getrouwd, en één kleinzoon. Bert & Nelly zijn beiden actief betrokken bij het opzetten en organiseren van de 'Messiaanse Gemeente Gouda'.

27 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Ontwikkeld nu een 4 daagse avond cursus: Oriëntatiecursus Hebreeuws.

 Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten en onze Bijbels-Joodse wortels en Messiaans Jodendom.

1 oktober 2016

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds dit jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie. Vanuit passie hiervoor is hij nu vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij Radio Israël. www.radioisrael.nl