Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
01.08.2015 Sjabbat 10:30 Sybe de Vos Sybe de Vos is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof.
In 1980 maakten zij met het koor Menorah het Loofhuttenfeest in Israël mee en de oprichting van de Internationale Christelijke ambassade in Jeruzalem.
Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren Bijbels-Hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle.
Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus, onderdeel van stichting Shoresh.

Sybe en zijn vrouw Joke hebben een leerhuis aan huis, waar de wekelijkse Thora lezingen worden bestudeerd. Daarnaast verzorgt Sybe geregeld de wekelijkse Parasja voor het internet station Radio Israël.
08.08.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heering Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
15.08.2015 Sjabbat 10:30 Harry Locht Harry Locht (1939), gehuwd en vader van drie gehuwde kinderen (en inmiddels opa van tien kleinkinderen), heeft na zijn pensionnering als arts nog twee jeugddromen in vervulling zien gaan:
– het op de een of andere wijze mogen bedienen van/onderwijzen in Gods Woord.
– het op de een of andere wijze in directe zin dienstbaar mogen zijn aan Gods volk Israël.
De eerste is uitgekomen in het van tijd tot tijd te mogen voorgaan in samenkomsten van messiaanse gemeenten en daarnaast met de publicatie van zijn 'keynote-studies' van de Tora op de website www.parashotandhaftarot.com
de tweede in het samen met zijn vrouw Joska al vele jaren actief mogen zijn in het gratis verspreiden van Gods Woord onder Joodse gemeenschappen in Hongarije en Roemenië, via de Stichting 'Israël en de Bijbel'.
22.08.2015 Sjabbat 10:30 Nog niet bekend  
29.08.2015 Sjabbat 10:30 Rubben Riderhof Ruben Ridderhof studeerde journalistiek in Ede en werkt bij Christenen voor Israël. Hij is redacteur voor de krant Israël Aktueel, coördineert de website van de stichting en is actief als spreker.
Hij spreekt graag over de rode lijn in de Bijbel, waarin je van begin tot het einde Gods plan kunt volgen met Israël. Dat plan is tegenwoordig nog even actueel.
Het Jodendom vandaag de dag is levende profetie. Daaruit mogen wij als christenen hoop putten.
05.09.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
06.06.2020 Test1234   Testuitlijning12345  
Saturday the 1st. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl