Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

13 februari 2016

Sjabbat

10:30

Bert Engelfriet

Bert Engelfriet studeerde Nederlands, filosofie en theologie.
Promoveerde op Bilderdijk en het Jodendom en schreef diverse artikelen over Israël en het westen.
Hij is werkzaam als docent en voorganger in de PKN.

20 februari 2016

Sjabbat

10:30

Robbert van de Bovenkamp

Robbert van de Bovenkamp (27) is student internationaal recht aan de Universiteit van Utrecht.
In de afgelopen jaren heeft hij een liefde mogen ontwikkelen voor Gods volk en heeft hij inzicht mogen verkrijgen in het onderwijs uit de Tora, waar Gods oorspronkelijke blauwdruk voor Zijn schepping in beschreven staat. Zijn hart gaat er naar uit om jong en oud mee te nemen in de inzichten die hij in de afgelopen jaren heeft mogen opdoen in de studie van Zijn Woord.

27 februari 2016

Sjabbat

10:30

ds. Jan den Admirant

Ds. Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder. Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt. Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’

5 maart 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden.

12 maart 2016

Sjabbat

10:30

Harry Locht

Harry Locht (1939), gehuwd en vader van drie gehuwde kinderen (en inmiddels opa van tien kleinkinderen), heeft na zijn pensionnering als arts nog twee jeugddromen in vervulling zien gaan:
-  Het mogen bedienen van en het onderwijzen in Gods Woord.
-  Het op directe zin dienstbaar mogen zijn aan Gods volk Israël.

De eerste is uitgekomen in het van tijd tot tijd te mogen voorgaan in samenkomsten van messiaanse gemeenten en daarnaast met de publicatie van zijn 'keynote-studies' van de Tora op de website www.parashotandhaftarot.com
De tweede in het samen met zijn vrouw Joska al vele jaren actief mogen zijn in het gratis verspreiden van Gods Woord onder Joodse gemeenschappen in Hongarije en Roemenië, via de Stichting 'Israël en de Bijbel'.

19 maart 2016

Sjabbat

10:30

Renaldo van der Schuur

Renaldo van der Schuur is sterk betrokken bij het land en volk Israël. Hij is oprichter van 'Chosen People Ministrys' NL.

Hij heeft o.a. een opleiding gevolgd aan de Evangelische Theologische Academie. Hij is getrouwd met Nelleke en samen hebben ze twee kinderen.

26 maart 2016

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

Poeriem - Lotenfeest

2 april 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.

9 april 2016

Sjabbat

10:30

Jacob Keegstra

drs. ing. Jacob Keegstra (1958) is ingenieur, bedrijfseconoom, filosoof en theoloog.

Hij heeft naast zijn studies vele  jaren ervaringopgedaan als projectleider, in binnen- en buitenland en is voorzitter Internationale Christelijke Ambassade van Jeruzalem (afd. Nederland)

16 april 2016

Sjabbat

10:30

Sieb Buiten

Sieb Buiten is op latere leeftijd geroepen om in dienst van God te komen en het Evangelie te verkondigen. Hij werkte in het pastoraat voor enkele Christelijke organisaties. Hij is tevens parttime werkzaam als directeur van het Comité Gemeentehulp Israël.

Hij spreekt geregeld over de eenheid van Gods Woord en de verbondenheid van Joden en Christenen. Als predikant en regiosecretaris is hij verbonden met het VPE.  Elke maand presenteert hij de Parasha via de internetradio van www.radioisrael.nl

23 april 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Sjabbat Chag HaMatsot - Feest van de Ongezuurde Broden
 
Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.

29 april 2016

Vrijdag

10:30

Gerard Jansen

Sjevi'l Sjek Chag HaMatsot
Zevende Dag van het Feest van de Ongezuurde Broden
 

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie en Dineke was onderwijzeres.

 Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen.Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.