Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

1 oktober 2016

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds dit jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie. Vanuit passie hiervoor is hij nu vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij Radio Israël. www.radioisrael.nl

3 oktober 2016

Maandag

10:30

Jos Bremer

Jom Teroea - Dag van Bazuingeschal
Het is de dag van herinnering, gevierd op de eerste van de zevende maand, de maand Tisjri. Binnen het Jodendom is deze dag de Nieuwjaarsdag - Rosj hasjana (hoofd van het jaar), de eerste dag van het burgerlijk nieuwjaar.

8 oktober 2016

Sjabbat

10:30

ds. Jan de Admirant

ds. Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder. Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt.

Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. ‘Israël en Juda, in eenheid en verscheidenheid’

12 oktober 2016

Woensdag

10:30

Jaap Heeringa

Jom HaKipoeriem - Grote Verzoendag
 
 
Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'

in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

15 oktober 2016

Sjabbat

10:30

Kees Hendriksen

Kees Hendriksen (1990) studeerde HBO-Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, en is in het dagelijks leven actief als Missionair-Diaconaal Werker in zijn woonplaats Almere.

Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een diepe liefde voor Gods volk Israël en ontdekte de rijke inhoud van de Bijbelse Feesten, Sjabbat en de heerlijke Messiaanse Toekomst die ons te wachten staat. "Het is mijn verlangen om niet-gelovigen te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk, en christenen te helpen in de zoektocht/terugkeer naar de Bijbelse wortels van het geloof."

17 oktober 2016

Loofhuttenfeest

00:00

Chag HaSoekot - Sjemini Atseret
 
 
Van maandag 17 oktober t/m maandag 24 oktober vieren wij het 'Loofhuttenfeest' en de 'Achtste Dag' op de camping De Kleine Belties in Hardenberg.
Voor meer informatie kunt u gaan naar de de site van: www.moadim.nl
 
Tijdens deze dagen zijn er geen samenkomsten in Leeuwarden
 
 

29 oktober 2016

Sjabbat

12:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

5 november 2016

Sjabbat

12:30

ds. Henk Poot

ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.

Henk Poot:  ‘Als ik preek over Jezus, is het goed, maar als ik begin over Israël, zie ik mensen ogenblikkelijk inzakken en afhaken. Daar heb je hem weer. Inpraten     op ons ellendige zondaarsbestaan is nog wel te doen, maar zeggen dat Jezus een Jood was en gebleven is en dat wij door Hem in het huis van Israël zijn uitgenodigd, wordt ons teveel.’

12 november 2016

Sjabbat

10:30

Jean Luca Murk

Jean Luca spreekt sinds 2000 een of twee keer per jaar in onze gemeente. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en heeft een grote liefde voor de Bijbel en de wet van God. Hij probeert met zijn overdenkingen te laten zien dat God dichtbij ons is.

19 november 2016

Sjabbat

10:30

Leo Kraak

Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen.
Daarnaast was hij ook godsdienstleraar. Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat. Hij is de laatste twaalf jaar , samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden.

Tevens verzorgt Leo Kraak  lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.

26 november 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

3 december 2016

Sjabbat

10:30

Wim Verwoerd

Wim Verwoerd  is getrouwd met Ria, vader van vier kinderen en ondertussen opa van 5 kleinkinderen.
Wim is oudste in de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland.

Samen met zijn vrouw is hij verbonden als bestuurslid aan de Stichting Roechama; een stichting die materiële en geestelijke hulp geeft aan Joodse mensen in Oekraïne. Hierdoor reist hij gemiddeld vier keer per jaar naar Oekraïne.

In het boek ‘Weg uit Babylon’, waarvan de eerste druk in maart 2012 verscheen, heeft hij de visie neergelegd, die God hem door Zijn Woord en Geest onderwezen heeft. De gemeente wordt opgeroepen om allereerst geestelijk uit Babylon weg te gaan voordat zij uiteindelijk in Israël ontkoming zal vinden; voordat de oordelen de wereld/Babylon zullen treffen.

10 december 2016

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

-

17 december 2016

Sjabbat

10:30

Jack van der Tang

Jack van der Tang is directeur van ‘Pilar of Fire’, een Stichting die zich bezig houdt met Israëlavonden, media informatie, hulp aan Israël en contacten met de Messiaanse beweging in Israël.

Jack is ook oprichter van het internetradiostation ‘Radio Israël’ waar het ware nieuws uit Israël de aandacht krijgt. Daarnaast ís er veel aandacht voor Israëlische muziek, programma’s en achtergrondstudies.

24 december 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

31 december 2016

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

CHANOEKA