Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
23.08.2014 Sjabbat 10:30 Sybe de Vos Sybe de Vos is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof. In 1980 maakten zij met het koor Menorah het Loofhuttenfeest in Israël mee en de oprichting van de Internationale Christelijke ambassade in Jeruzalem. Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren Bijbels-Hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle. Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus -onderdeel van stichting Shoresh-. Sybe en zijn vrouw Joke hebben een leerhuis aan huis, waar de wekelijkse Thora lezingen worden bestudeerd. Daarnaast presenteert Sybe de maandelijkse Parasha via de internetradio van www.radioisrael.nl
30.08.2014 Sjabbat 10:30 Bob van Dijk drs. Bob van Dijk is onderwijscoördinator van het Comité Gemeentehulp Israël. CGI is een stichting die zich al vanaf de tachtiger jaren sterk maakt om de Messiaanse Gemeenten in Israël te ondersteunen en dit werk bekend te maken bij christenen in Nederland.
Bob studeerde theologie in Utrecht en Manilla. Hij is docent voor de 'Kesjer' cursus en ook voor de cursus 'Wortels van ons geloof' o.b.v. het boek van Chuck Cohen, uitgegeven door het CGI.
06.09.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
13.09.2014 Sjabbat 10:30 Jean Luca Murk Jean Luca Murk is arts-microbioloog. Hij is oprichter van een studentenkerk in Utrecht en spreekt geregeld op verschillende plaatsen in het land.
20.09.2014 Sjabbat 10:30 Teun van der Weijden Teun van der Weijden (63) spreekt regelmatig in kerkelijke gemeenten. Hij verlangt al geruime tijd naar een geestelijke herleving in Nederland. Van der Weijden: "Een grote belemmering voor opwekking is voor mij dat gelovigen – die oprecht Jezus belijden als Heer – zo liefdeloos en onverdraagzaam met elkaar omgaan. Vanaf de Dordtse synode tot nu hebben wij collectief de Heilige Geest bedroefd."
25.09.2014 Donderdag 10:30 Jaap Heeringa Jom Teroea - Dag van bazuingeschal

Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
27.09.2014 Sjabbat 10:30 Simon van Groningen Simon van Groningen is pastor en voorganger van een Evangelische Gemeente in Noord Holland, met visie voor Israël.
04.10.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jom HaKipoerim - Grote Verzoendag

Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
11.10.2014 Sjabbat   Igor Swiderski Derde dag van het Loofhuttenfeest - Geen samenkomst in Leeuwarden

Er is een landelijke samenkomst op de "Kleine Belties" in Hardenberg.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Moadim: www.moadim.nl
18.10.2014 Sjabbat 10:30 Wim Hogendijk Wim Hoogendijk is leraar en spreekt over de wortels van het Christelijke geloof. Hij is verbonden met de Near East Ministry, welke door verzoening in Jesjoea de Messias, dienstbaar wil zijn aan Jood en Arabier en de unieke positie van Israël in dit geheel.
25.10.2014 Sjabbat 10:30 Pieter Bos  
01.11.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Wednesday the 20th. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl