Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
         
19.04.2014 Sjabbat 10:30 Simon van Groningen Simon van Groningen is een ex-politieman. Hij is voorganger van een Evangelische Gemeente in Noord Holland met een visie voor Israël.
21.04.2014 Maandag 10:30 Tony Jurg Tony Jurg woont met zijn vrouw en drie kinderen in Zaandam en is werkzaam als ingenieur.
Ruim 15 jaar spreekt hij in diverse gemeenten.Tevens is hij docent van o.a. de Kesjer Cursus over de joodse wortels van het christelijke geloof en de Moadiem Cursus over de Bijbelse feesten.
Samen met zijn vrouw Anke Marth Jurg-Hoekstra vormen zij Keshet Atelier waar o.a. vlaggen en banieren worden gemaakt voor de eredienst.

Chag HaMatsot - Zevende dag van het Feest der Ongezuurde Broden
26.04.2014   10:30 ds. Henk Poot ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.
03.05.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de
'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden
10.05.2014 Sjabbat 10:30 ds. Jan den Admirant Ds. Jan den Admirant is actief als Bijbelleraar, voorganger en herder. Hij weet zich geroepen tot de bediening van het Woord waarbij de Bijbelse visie over Israël naar voren komt.
Hij is schrijver van verschillende boeken, o.a. ‘Israel en Juda, in eenheid en verscheidenheid’
17.05.2014 Sjabbat 10:30 ds. Klaas Goverts Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken.
Klaas is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud. Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.
24.05.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de
'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden
31.05.2014 Sjabbat 10:30 Bert Otten  
07.06.2014 Sjabbat 10:30 Winand Breuer Winand Breuer leerde in 1980 Jeshua kennen als Heer en Heiland. Door een grote liefde voor Zijn Woord heeft hij drie Bijbelscholen doorlopen. Daarna heeft hij functies bekleed als oudste, leraar en voorganger.

In 2005 ondekte hij de Tora. Door dagelijks gebed en bestuderen van Zijn Woord (Tora), openbaarde JHWH Zijn Koningkrijk en Zijn gerechtigheid. Meer informatie op de site: www.debazuin.nu
14.06.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger van de
'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden
21.06.2014 Sjabbat 10:30 Sieb Buiten Sieb Buiten is op latere leeftijd geroepen om in dienst van God te komen en het Evangelie te verkondigen. Hij werkte in het pastoraat voor enkele Christelijke organisaties. Hij is tevens parttime werkzaam als directeur van het Comité Gemeentehulp Israël. Hij spreekt geregeld over de eenheid van Gods Woord en de verbondenheid van Joden en Christenen. Als predikant en regiosecretaris is hij verbonden met het VPE. Elke maand presenteert hij de Parasha via de internetradio van www.radioisrael.nl
28.06.2014 Sjabbat 10:30 Harry Pieter de Graaf Harry Pieter de Graaf is in het dagelijks leven docent Engels en coördinator levensbeschouwing bij de Friese Poort in Dokkum/Leeuwarden.
Als volwassene gedoopt in 1997, en twee jaar later in de Geest. Getrouwd en woonachtig in Leeuwarden.
Harry: ‘Belangrijk is het om te leven van het 'levende brood dat uit de hemel is neergedaald (Jesjoea)' en te jagen naar Agape (de liefde van de Almachtige) en Zijn gerechtigheid. Bij alles is het essentieel niet de kerk of de religie als voorbeeld te tonen, maar om zelf een levende getuige te zijn van de hoop die in ons woont, want zoals Jesjoea was in deze wereld, behoren wij te zijn in deze wereld.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Wednesday the 16th. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl