Samenkomsten en vieringen

Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving
20.12.2014 Sjabbat 10:30 Leo Kraak Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen. Daarnaast was hij ook godsdienstleraar.
Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat. Hij is de laatste twaalf jaar , samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden. Tevens verzorgt Leo Kraak lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.
27.12.2014 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
03.01.2015 Sjabbat 10:30 Wim Breedveld Wim Breedveld is voorganger van de Sjabbat vierende Gemeente ‘Living Water Felloship’ in Assen.
Wim: In het begin van de jaren tachtig hebben mijn vrouw en ik ons leven overgegeven aan de levende God en beschikbaar gesteld voor en in Zijn Koninkrijk. Zoals staat in Jozua 24:15 hebben ook wij gezegd: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!”. En in Jozua 24:24 “De Here, onze God, zullen wij dienen, en naar zijn stem zullen wij horen.”

Dat is een heel avontuur geweest en nog. In die dagen waren wij actief in de zakenwereld en God gebruikte ons op dat gebied. Tekenen en wonderen volgden ons door het getuigenis van onze lippen over de grote daden Gods in ons dagelijks leven en gezin. In 1992 heeft God ons geroepen om de zekerheid van onze zakelijke inkomen los te laten en het volledig van Hem te gaan verwachten, dus voltijdse bediening.
Tot aan deze dag heeft de Heer ons rijkelijk voorzien en zal dat blijven doen, zolang wij het van Hem verwachten.
10.01.2015 Sjabbat 10:30 Jean Luca Murk Jean Luca Murk is arts. Hij is oprichter van een studentenkerk in Utrecht
en spreekt geregeld op verschillende plaatsen in het land.
17.01.2015 Sjabbat 10:30 Jack van der Tang Jack van der Tang is directeur van ‘Pilar of Fire’ welke zich bezig houdt met Israëlavonden, media informatie, hulp aan Israël en contacten met de Messiaanse beweging in Israël.
Jack is ook oprichter van het internetradiostation ‘Radio Israël’ waar het ware nieuws uit Israël de aandacht krijgt. Daarnaast ís er veel aandacht voor Israëlische muziek, programma’s en achtergrondstudies.
24.01.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
31.01.2015 Sjabbat 10:30 Rob Duijzer Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds dit jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie.

Vanuit passie hiervoor is hij nu vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij RadioIsrael.nl. Via contact met Stichting Ebenezer, Operatie Exodus, waarvoor hij wel eens een spreekbeurt verzorgt, is hij nu gevraagd om in onze Gemeente te spreken.
07.02.2015 Sjabbat 10:30 Alfonds van Vliet Alfonds van Vliet is getrouwd met Hanne.
Hij is opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft op mijn negentiende bewust voor Jezus gekozen in een koffiebar van Youth for Christ. Op zijn 22-e is hij protestants geworden.
Hij heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken en is sinds 1990 predikant. Alfonds: ‘Ik geloof met heel mijn hart in de eenheid van Gods Kerk en, heb een hekel aan kerkmuren en allerlei 'etiketjes' die door mensen zijn bedacht.
Hij is hoofdverantwoordelijke voor het Huis van Gebed Leeuwarden en is: ‘met vreugde predikant binnen De Fonteinkerk’ in Leeuwarden.
14.02.2015 Sjabbat 10:30 Klaas Goverts Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Hij is Hervormd predikant in Noord Holland. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken.
Hij is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder door de unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud. Sinds 1972 verzorgt hij leerhuizen en studiedagen, met name over de diepere lagen van het Hebreeuws en de achtergronden van de Hebreeuwse letters, kabbala, en gnostiek.
21.02.2015 Sjabbat 10:30 Jaap Heeringa Jaap Heeringa is oudste/voorganger
van de Messiaanse Gemeente Rehoboth in Leeuwarden.
28.02.2015 Sjabbat 10:30 Wim Hoogendijk Wim Hoogendijk is leraar en spreekt over de wortels van het Christelijke geloof. Hij is verbonden met de Near East Ministry, welke door verzoening in Jesjoea de Messias, dienstbaar wil zijn aan Jood en Arabier en de unieke positie van Israël in dit geheel.
01.01.2016 Test   TESTuitlijning123456789  
Friday the 19th. Joomla 2.5 templates.
Realisatie, PeterAkkerman.nl