Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

6 mei 2017

Sjabbat

10:30

Wim Hoogendijk

Wim Hoogendijk is leraar en spreekt over de wortels van het Christelijke geloof. Hij is verbonden met de Near East Ministry, welke door verzoening in Jesjoea de Messias, dienstbaar wil zijn aan Jood en Arabier en de unieke positie van Israël in dit geheel.

13 mei 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

20 mei 2017

Sjabbat

10:30

Bert Otten

Bert is getrouwd met Nelly. Beiden waren zij werkzaam in het onderwijs en zijn nu met pensioen. Bert is schrijver en uitgever van 'Waarheid & Vrede', een gratis Bijbelblad (waarheidenvrede@versatel.nl) van sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse signatuur. Nelly is proeflezeres van 'Waarheid & Vrede'.
Samen hebben zij drie kinderen, twee getrouwd, en één kleinzoon. Bert & Nelly zijn beiden actief betrokken bij het opzetten en organiseren van de 'Messiaanse Gemeente Gouda'.

27 mei 2017

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Rob Duijzer kwam in 1994 tot levend geloof in Yeshua, als Verlosser en vooral als Koning. Gods plan om Zijn koninkrijk te openbaren in deze wereld en de sleutelrol die Zijn volk Israël daarin speelt werd hem duidelijk. Vanaf 1999 studeerde hij aan de Evangelische Theologische Faculteit, waar hij ook afstudeerde.

Sinds 2012 is Rob presentator geworden in een Leerhuis bij Radio Israël om op die manier een groter (kerk)publiek te bereiken. Door zoveel mogelijk gebalanceerd onderwijs in de programma' en het zoeken van de context wil hij proberen om eventuele (kerk)mensen mee te nemen. Vanuit dit verlangen is hij ook drie jaar Bijbels Hebreeuws gaan studeren en heeft ij nog meer liefde en waardering gekregen voor de grondtekst.

Vanaf 2007 heeft hij een leiderschapsrol in zijn eigen kerk, verantwoordelijk voor onderwijs. Sinds die tijd geeft hij veel onderwijs en spreekbeurten in kerken.

3 juni 2017

Sjabbat

10:30

Leo Kraak

Leo Kraak heeft theologie gestudeerd en is jarenlang als geestelijk verzorger verbonden geweest aan diverse tehuizen. Daarnaast was hij ook godsdienstleraar. Zijn hart ging vooral uit naar het pastoraat. Hij is de laatste twaalf jaar, samen met mijn vrouw Feiktje, werkzaam geweest in het "Shalomhuis" te Uddel waar zij het pastoraat verzorgden. Tevens verzorgt Leo Kraak lezingen in diverse kerken en gemeentes over pastorale onderwerpen.

4 juni 2017

Zondag

10:30

Gerard Wijtsma

Wekenfeest     

Locatie volgt

10 juni 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

17 juni 2017

Sjabbat

10:30

Ritske Tulner

Ritske Tulner uit Wouterswoude is geboren en opgegroeid in Leeuwarden. Na het afronden van het VWO besloot Tulner te gaan studeren: economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Een bijbelstudie op 19-jarige leeftijd sloeg in als een bom en was het moment van zijn wedergeboorte. Na bijbelstudies van de Ichtus-gemeente uit Drachten liet hij zich daar dopen. Hij studeerde daarna Hebreeuws, Grieks en nog diverse theologische opleidingen. Gegrepen door het Evangelie begint hij met het geven van bijbelstudies en spreekbeurten. Bij de Ichtus-gemeente wordt hij op 24-jarige leeftijd voorganger. Ritske Tulner houdt van zijn werk op het Dockinga Collega in Dokkum en van zijn bediening als voorganger in de Filadelfia-Gemeente in Zwaagwesteinde. Na God komt voor hem zijn echtgenote en gezin op de eerste plaats. ,,Dan pas werk voor school en kerk”.

24 juni 2017

Sjabbat

10:30

Ton Nennie

Ton Nennie is samen met zijn vrouw Tineke in 2009 door Vader geroepen om Wachter op de Muur te zijn. Drie keer per jaar proclameren zij vanuit Gods Woord een aantal weken op de muur van de oude stad Jeruzalem. In Nederland brengen zij in kerken, kringen en jeugdgroepen de ‘wachtersboodschap’ en geven zij studies over de relatie tussen God en Israël en over de relatie tussen Israël en de gelovigen uit de heidenen. Daarnaast organiseren zij i.s.m. Christenen voor Israël z.g. 'Wachtersreizen'.

1 juli 2017

Sjabbat

10:30

Ds. Henk Poot

Ds. Henk Poot, oorspronkelijk afkomstig uit de PKN kerk, is als Israël predikant sinds jaren verbonden aan de wereldwijde stichting ‘Christenen voor Israël’. Hij spreekt met passie en bewogenheid over Gods volk en land.
Henk Poot: ‘Als ik preek over Jezus, is het goed, maar als ik begin over Israël, zie ik mensen ogenblikkelijk inzakken en afhaken. Daar heb je hem weer. Inpraten op ons ellendige zondaarsbestaan is nog wel te doen, maar zeggen dat Jezus een Jood was en gebleven is en dat wij door Hem in het huis van Israël zijn uitgenodigd, wordt ons teveel.’

8 juli 2017

Sjabbat

10:30

Ds. Willem Glashouwer

Willem Glashouwer: “Tussen de vele 'zendingsreizen' in de hele wereld, hoop ik toch ook vele kerken en gemeenten te dienen met de verkondiging van de Bijbelse boodschap over Israël, de gemeente van Jezus Christus en de naderende komst van De Grote Koning. Wat heeft De Allerhoogste met Israël? Hoe ontdekken we het profetisch perspectief in de dingen die dagelijks om ons heen gebeuren? Graag kom ik daar met u over van gedachten wisselen."
Ds. Willem Glashouwer is president van ‘Christians for Israel International’.

15 juli 2017

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij vier kinderen. Naast voorganger was hij jarenlang veeboer en is nu parttime klusser.
Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8-daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10-daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4-daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.
Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft hij lezingen/Bijbelstudies over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.