Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

2 juli 2016

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

9 juli 2016

Sjabbat

10:30

Simon van Groningen

Simon van Groningen is Pastor en voorganger en van een Evangelische Gemeente met visie voor Israël.

Hij verzorgt samen met Jaap Bönker een leerhuis in Andijk onder naam Beit Lamedi (Huis van lering). Het  doel is om m.n. jonge mensen te leren in het Woord van God met als uitgangspunt dat de Joodse Messias Jeshua in alles te lezen is. 


16 juli 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Moadim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'.
Ook is hij is auteur van de 'Moadiemcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Ontwikkeld nu een 4 daagse avond cursus: Oriëntatiecursus Hebreeuws.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten en onze Bijbels-Joodse wortels en Messiaans Jodendom.

23 juli 2016

Sjabbat

10:30

Sybe de Vos

Sybe de Vos is gereformeerd opgegroeid en kwam eind zeventiger jarig tot persoonlijk geloof.
In 1980 maakten zij met het koor Menorah het Loofhuttenfeest in Israël mee en de oprichting van de Internationale Christelijke ambassade in Jeruzalem. Sybe verdiepte zich in de relatie christendom - Jodendom en volgde een aantal jaren Bijbels-Hebreeuws bij de stichting Judaïca in Zwolle. Sinds 2006 geeft hij de Kesjercursus -onderdeel van stichting Shoresh-.

Sybe en zijn vrouw Joke hebben een leerhuis aan huis, waar de wekelijkse Thora lezingen worden bestudeerd. Daarnaast verzorgt Sybe geregeld de wekelijkse Parasja voor het internet station Radio Israël.

30 juli 2016

Sjabbat

10:30

Yair Strijker

Yair en Karin Strijker: “Het is zover, ons gebed is verhoord. Het is een al lang gekoesterde droom van ons dat wij in Israël een Gastenhuis/Studiehuis zouden willen opzetten om toeristen tegen een redelijk tarief te laten overnachten in een bijzondere Bijbelse omgeving. De locatie is: de Shomron, Samaria, zeven kilometer over de checkpoint in de heuvels van Efraïm. Telkens blijft de tekst uit Jeremia 31:6 in onze gedachten haken: “De dag komt waarop de notsrim (letterlijk de ‘ bewaarders’. In Israël noemt men Christenen notsriem…!) op de bergen van Efraïm zullen roepen: kom, laat ons opgaan naar Sion, naar de Here onze God.” In het Hebreeuws staat er voor ‘laten we opgaan’ het woord na’aleh. Het dorpje waar we zijn gaan wonen heet ook Na’aleh…..”

Yair en Karin verzorgen, zowel in Israël als in Nederland, Hebreeuwse taalcursussen voor beginners en gevorderden. Ook organiseren zij verschillende studiereizen naar Israël, zowel voor kleine als voor grotere groepen.
Yair verzorgt daarnaast spreekbeurten over Israël in de context van Gods Woord..

Voor meer informatie kunt u  een kijkje nemen op de site: www.studiehuisreshiet.nl 

6 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Nog niet bekend

13 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Rubben Ridderhof

Ruben Ridderhof studeerde journalistiek in Ede en werkt bij Christenen voor Israël. Hij is redacteur voor de krant Israël Actueel, coördineert de website van de stichting en is actief als spreker.

Hij spreekt graag over de rode lijn in de Bijbel, waarin je van begin tot het einde Gods plan kunt volgen met Israël. Dat plan is tegenwoordig nog even actueel. Het Jodendom vandaag de dag is levende profetie. Daaruit mogen wij als christenen hoop putten. 

20 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Bert Otten

Bert is getrouwd met Nelly. Beiden waren zij werkzaam in het onderwijs en zijn nu met pensioen.

Bert is schrijver en uitgever van Waarheid & Vrede, een gratis Bijbelblad waarheidenvrede@versatel.nl van sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse signatuur. Nelly is proeflezeres van Waarheid & Vrede. Samen hebben zij drie kinderen, twee getrouwd, en één kleinzoon. Bert & Nelly zijn beiden actief betrokken bij het opzetten en organiseren van de 'Messiaanse Gemeente Gouda'.

27 augustus 2016

Sjabbat

10:30

Jaap Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth' in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Ontwikkeld nu een 4 daagse avond cursus: Oriëntatiecursus Hebreeuws.

 Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten en onze Bijbels-Joodse wortels en Messiaans Jodendom.

1 oktober 2016

Sjabbat

10:30

Rob Duijzer

Rob Duijzer is in 2013 getrouwd met Christina, een Friezin uit Menaldum, en sinds dit jaar zijn zij de dankbare ouders van hun dochtertje Sifra.

In 2008 heeft hij zijn studie theologie afgerond. Daarna heeft hij, uit liefde voor grondtekst van Gods Woord, nog drie jaar Bijbels Hebreeuws gedaan. Als staflid van een gemeente was hij jarenlang verantwoordelijk voor onderwijs en heeft toen een diepgaande studie gegeven uit de boeken Genesis en Mattheüs. Zijn overtuiging groeide: hoofdthema in de Bijbel is Gods Koninkrijk door Zijn eeuwige Zoon Jezus, die gekomen is als Messias van het volk Israël om Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob te vervullen. Tot zegen van de hele wereld. Dit is voor hem het evangelie. Vanuit passie hiervoor is hij nu vaste presentator van een bijbelstudieprogramma bij Radio Israël. www.radioisrael.nl