Datum Dag Tijd Spreker Omschrijving

3 december 2016

Sjabbat

10:30

Wim Verwoerd

Wim Verwoerd  is getrouwd met Ria, vader van vier kinderen en ondertussen opa van 5 kleinkinderen.
Wim is oudste in de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland.

Samen met zijn vrouw is hij verbonden als bestuurslid aan de Stichting Roechama; een stichting die materiële en geestelijke hulp geeft aan Joodse mensen in Oekraïne. Hierdoor reist hij gemiddeld vier keer per jaar naar Oekraïne.

In het boek ‘Weg uit Babylon’, waarvan de eerste druk in maart 2012 verscheen, heeft hij de visie neergelegd, die God hem door Zijn Woord en Geest onderwezen heeft. De gemeente wordt opgeroepen om allereerst geestelijk uit Babylon weg te gaan voordat zij uiteindelijk in Israël ontkoming zal vinden; voordat de oordelen de wereld/Babylon zullen treffen.

10 december 2016

Sjabbat

10:30

Robbert van de Bovenkamp

17 december 2016

Sjabbat

10:30

Jack van der Tang

Jack van der Tang is directeur van ‘Pilar of Fire’, een Stichting die zich bezig houdt met Israëlavonden, media informatie, hulp aan Israël en contacten met de Messiaanse beweging in Israël.

Jack is ook oprichter van het internetradiostation ‘Radio Israël’ waar het ware nieuws uit Israël de aandacht krijgt. Daarnaast ís er veel aandacht voor Israëlische muziek, programma’s en achtergrondstudies.

24 december 2016

Sjabbat

10:30

Jaap S. Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

31 december 2016

Sjabbat

10:30

Arjen Lont

CHANOEKA

Arjen Lont is algemeen directeur van ‘Bouwbedrijf Lont Beheer b.v.’
Hij vertegenwoordigd als honorair consul de staat Israël in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de Israëlische ambassade in Den Haag. Als consul wil hij bedrijven, instellingen, scholen en kerken interesseren voor samenwerking met Israël.

7 januari 2017

Sjabbat

10:30

ds. Willem Glashouwer

Willem Glashouwer: “Tussen de vele 'zendingsreizen' in de hele wereld, hoop ik toch ook vele kerken en gemeenten te dienen met de verkondiging van de Bijbelse boodschap over Israël, de gemeente van Jezus Christus en de naderende komst van de grote Koning. Wat heeft de allerhoogste met Israël? Hoe ontdekken we het profetisch perspectief in de dingen die dagelijks om ons heen gebeuren?
Graag kom ik daar met u over van gedachten wisselen."

ds. Willem Glashouwer is president van ‘Christians for Israel International’

14 januari 2017

Sjabbat

10:30

Gerard Jansen

Gerard en Dineke Janssen zijn al vele jaren op verschillende manieren bij Israël betrokken. Zij woonden in 1986/87 een jaar in Jeruzalem en vieren sinds begin tachtiger jaren de Sabbat. Gerards achtergrond is die van een zakenman met belangstelling voor geschiedenis en theologie. Dineke was onderwijzeres.

 Na een zoektocht vanuit traditioneel Protestantse kerken en Evangelische gemeentes voelen ze zich nu thuis in kringen waar Yeshua als Messias beleden wordt maar staan ook voortdurend in de ontmoeting met andere (synagogale) Joden en Joodse stromingen.

Ze zijn vele jaren actief betrokken geweest bij de Aliyah, de terugkeer van het Joodse volk en Israël naar haar land als nationale coördinatoren voor Ebenezer Operatie Exodus in Nederland.

21 januari 2017

Sjabbat

10:30

Jaap S. Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

28 januari 2017

Sjabbat

10:30

Bert Engelfriet

Bert Engelfriet studeerde Nederlands, filosofie en theologie, promoveerde op Bilderdijk en het Jodendom en schreef diverse artikelen over Israël en het westen.
Hij is werkzaam als docent en voorganger in de PKN.

4 februari 2017

Sjabbat

10:30

Sieb Buiten

Sieb Buiten is op latere leeftijd geroepen om in dienst van God te komen en het Evangelie te verkondigen.
Hij werkte in het pastoraat voor enkele Christelijke organisaties. Hij is parttime werkzaam als directeur van het Comité Gemeentehulp Israël.
Hij spreekt geregeld over de eenheid van Gods Woord en de verbondenheid van Joden en Christenen.
Als predikant en regiosecretaris is hij verbonden met het VPE.  Elke maand presenteert hij de Parasha via de internetradio van www.radioisrael.nl

11 februari 2017

Sjabbat

10:30

Harry Locht

Harry Locht (1939), gehuwd en vader van drie gehuwde kinderen (en inmiddels opa van tien kleinkinderen), heeft na zijn pensionnering als arts nog twee jeugddromen in vervulling zien gaan: Het op de een of andere wijze mogen onderwijzen van Gods Woord en het in directe zin dienstbaar mogen zijn aan Gods volk Israël.
De eerste is uitgekomen in het van tijd tot tijd te mogen voorgaan in samenkomsten van messiaanse gemeenten en daarnaast met de publicatie van zijn 'keynote-studies' van de Tora op de website www.parashotandhaftarot.com  
En de tweede, in het samen met zijn vrouw Joska al vele jaren actief mogen zijn in het gratis verspreiden van Gods Woord onder Joodse gemeenschappen in Hongarije en Roemenië, via de Stichting 'Israël en de Bijbel'.

18 februari 2017

Sjabbat

10:30

Jaap S. Heeringa

Jaap Heeringa is sinds 1995 voorganger van de 'Messiaanse Gemeente Rehoboth'
in Leeuwarden. Hij is getrouwd met Dorytha en samen hebben zij 4 kinderen. Naast voorganger was hij jaren lang veeboer en is nu parttime klusser.

Hij is oprichter en voorzitter van de 'Stichting Mo’adim', de organisatie die o.a. elk jaar een 8 daags landelijk Loofhuttenfeest organiseert voor 'Wie Jeruzalem te ver is'. Ook is hij is auteur van de 'Mo’adimcursus', een 10 daagse avondcursus over de Feesten van JHWH en de Joodse feesten: Chanoeka en Poerim. Jaap werkt nu aan een 4 daagse avond cursus 'Oriëntatiecursus Hebreeuws'.

Daarnaast leidt hij twee studiehuizen en geeft  lezingen/Bijbelstudie over o.a. de Feesten, onze Bijbels-Joodse wortels en het Messiaans Jodendom.

25 februari 2017

Sjabbat

10:30

Jaap J.C. Bönker

In 1988 besloot Jaap Bönker, samen met zijn vrouw Renske, om fulltime voor God te gaan werken. Ze hebben in de hulpverlening gewerkt, in de zending en in de psychosociale hulpverlening.  Samen hebben ze  meer dan 40 landen bezocht.
Jaap voelt zich betrokken met Israël maar ook met de omliggende landen. Hij heeft o.a.  een vierjarig Bijbelschool gedaan en een HBO opleiding Theologie. Ook in het Judaïsme  -Messiaans en orthodox- heeft hij opleidingen gedaan.
Samen met Simon   van Groningen verzorgd hij in Andijk een leerhuis onder de naam: Beit Lamedi (Huis van lering). Daarnaast heeft hij -samen met anderen-  een vijftal boeken geschreven, o.a. ‘Macht en manipulatie’. 

4 maart 2017

Sjabbat

10:30

Jacob Keegstra

drs. ing. Jacob Keegstra (1958) is ingenieur, bedrijfseconoom, filosoof en theoloog. Hij heeft naast zijn studies vele jaren ervaring opgedaan als projectleider in binnen- en buitenland en is voorzitter van de Internationale Christelijke   Ambassade van Jeruzalem (afd. Nederland).