Hartelijk welkom op de site van de:

Elke Sjabbat (zaterdag) is er een samenkomst: Bleeklaan 119, 8921HA Leeuwarden
De samenkomsten beginnen om 10.30 uur

 

 
Er spreken op Sjabbat geregeld verschillende landelijke voorgangers.
Rechts op deze paginavindt u de spreker voor de komende Sjabbat.

Onder het kopje Agenda vindt u de data van de andere Sjabbat samenkomsten, maar ook van
de feesten, de namen van de sprekers en de eventuele bijzonderheden.

U bent van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.

Na afloop is er een gezamenlijk koffie drinken en is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Sjavoe’ot – Bijbels Pinksteren – 2017
Zondag 4 juni vieren we als Messiaanse gemeentes in Friesland Sjavoe’ot in het bos bij Hemrik (Beetsterzwaag). Drie Messiaanse gemeentes, Ma`kor Chajiem uit Sneek, Rehoboth uit Leeuwarden en Mayaan Yeshua uit Drachten.
 
Messiaans Friesland
 
De dienst begint om 14:00 uur

Zangleiding door Esther Huisman
Begeleiding door gelegenheidsband
Prediking door Gerard Wijtsma, voorganger Mayaan Yeshua

Om ca. 15.30 uur drinken we gezellig een kop koffie, thee.
Daarna vieren we het feest met een liefdemaal, waarvoor ieder iets lekkers klaarmaakt. Dit kan van tevoren op tafels in de blokhut worden klaargezet.
 
Voor de kinderen is er een aparte bijeenkomst en er is speelruimte te over.
Er zijn houten banken; u kunt eventueel een kussentje meenemen of een tuinstoel. Omdat het een openluchtdienst is raden we u aan een paraplu/parasol mee te nemen. Blijkt het weer ongeschikt om buiten te zijn, dan verplaatsen we de dienst naar binnen in de blokhut. Deze is net volledig gerestaureerd.

Ieder is van harte welkom!
Ook wanneer u niet een van deze gemeentes bezoekt bent u welkom.
 
Adres: Sparjeburd 4, 8409CK Hemrik
 
INFOTEL: 0516-542418
 
Sjavoeot Hemrik
 

 

Oekraïne Project
Onze gemeente steunt het 'Oekraïne Project'
van 'Shalom Ministry Association' uit Polen. Voor info klik hier>> (engelstalig)
Stichting Roechama

 

 

 

 

Onze gemeente steunt ook Stichting Roechama: Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen.  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Lees ook over het Adoptieplan>>

 

Rob Duijzer
  
spreekt op
 
Sjabbat: 27 mei
om 10.30 uur
 

Thema:Parasja van deze week
Wekelijkse Thora lezing
 
Numeri 1:1 t/m 4:20
 
 
Bamidbar - In de Woestijn